OM FÖRETAGET

Jag heter Björn Persson och är Byggnadsingenjör i grunden. Har arbetat som arbetsledare, platschef, projektledare och  projektchef.

Jag har varit verksam inom byggnadsbranschen i ca 42 år.

Har en bred erfarenhet av alla sorts byggnationer från villor till stora lasarett.

Tillbringade nästan 15 år på utlandsprojekt i länder som Libyen, Polen, Malta, Ryssland och Norge.

Startade företaget 2016 med focus på projektledning och kontrollansvarig. Har arbetat som kontrollansvarig dom sista 3-4 åren. Mestadels med villor och tillbyggnader.


Är medlem i SBR(Sveriges Byggnadsingenjöres Riksförbund) och arbetar enligt 
deras normer och  mallar.