EN DEL AV PÅGÅENDE
projekt

HELSINGBORG

Platsledning nybygge av 57 bostadsrätter åt Serneke Sverige AB.

FARHULTS UDDE

Nybyggnation av villa & garage.

JONSTORP

Ny-& tillbyggnad av servicebyggnad & sockenstuga åt Kulla Pastorat.

HYLLSTOFTA

Ny industrihall

HUNSERÖD

Nybyggnad av bostadshus, gästhus samt carport

UTVÄLINGE

Tillbyggnad samt fasadändringar