PÅGÅENDE
projekt

LANDSKRONA

Byggledning åt Serneke Sverige AB

HYLLSTOFTA

Ny industrihall

VIKEN

Rivning samt nybyggnad av uthusbyggnader

HÖGANÄS

Tillbyggnad vinterbonat solrum

HUNSERÖD

Nybyggnad av bostadshus, gästhus samt carport

UTVÄLINGE

Tillbyggnad samt fasadändringar